top of page

Gökçe Naz Kamar

 

Uzman Klinik Psikolog

 Psikoterapist

Bireysel Psikoterapi

Bireysel psikoterapi kişinin baş etmekte zorlandığı meseleleri yeni bir bakış açısıyla ele alabilmesi, araştırması ve değiştirmesinin yanı sıra kendini keşfetmesine olanak sağlayan bir içe bakış sürecidir.

Psikodinamik yaklaşım erken çocukluk dönemindeki deneyimlerimizin yaşamımızın devamındaki ilişki kurma biçimlerimizi, yaptığımız tercihleri ve olaylar karşısındaki tepkilerimizi etkilediği temeline dayanmaktadır. Bunlar çoğu zaman farkında olmadığımız içsel/bilinçaltı süreçlerdir. Bir türlü anlam veremediğimiz davranış tekrarları, zihinsel olarak mantıksız bulmamıza rağmen içsel olarak deneyimlemeyi sürdürdüğümüz korkular ve kaygılar bu süreçlere örnek olabilir. Yaşamımızı birçok yönden etkileyen bu içsel süreçler dinamik bir yapıya sahiptir ve değişim potansiyeli barındırmaktadır. Psikoterapide bunları fark etmek ve yeniden anlamlandırmak mümkündür. ​

Bireysel Psikoterapi

Psikoterapi süreci bireyin içsel çatışmalarıyla, yüzleşmek istemediği yönleriyle karşılaştığı, katlanılması zor ve bastırılmış duyguların ortaya çıkabileceği bir süreçtir. Bu gibi zor ve kaygı uyandırıcı süreçlerin terapist-danışan ilişkisi içerisinde deneyimlenmesi; tekrar eden süreçlerin uygun bir şekilde ele alınması, derinlemesine araştırılması ve dönüştürülebilmesine olanak sağlar. 

bottom of page