top of page

Gökçe Naz Kamar

 

Uzman Klinik Psikolog

 Psikoterapist

Psk. Gökçe Naz Kamar

Çalışma Alanları

- Depresyon

- Kaygı bozuklukları (Panik bozukluk, fobiler, sosyal fobi vs.)

- Kayıp ve yas

- Stres

- Öfke problemleri

- İlişkisel problemler

- Varoluşsal meseleler (ölüm kaygısı vs.)

- Kişilik bunalımları

- Kişisel gelişim

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur.

 • Lisans eğitimi boyunca Humanite Psikiyatri ve Gün Hastanesi’nde, ÇAPA Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi ve Onkoloji servislerinde ve Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia Klinikleri’nde gönüllü staj yapmıştır.

 • Lisans eğitimi sırasında 2 yıl boyunca Yrd. Doç. Dr. Ümit Akırmak’ın yürüttüğü  Yönlendirilmiş Unutma (directed forgetting) ve Türkçe Kelime Normları Oluşturma çalışmalarında gönüllü asistan olarak çalışmıştır.

 • 1 yıl süreyle Florya Doğa Koleji İlkokul kademesinde stajyer öğretmen olarak Yaratıcı Düşünme derslerini yürütmüştür.

 • Uzmanlık eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Yetişkin Alt Dalı’nda tamamlamıştır. Program kapsamındaki 1 yıllık klinik stajını İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde tamamlamıştır.

 • Uzmanlık eğitimi sırasında terapistlere yönelik Dans-Hareket Terapisi Çalışma Grubu'na katılmıştır. 

 • Sanat psikoterapileri ve felsefe temelli terapi yaklaşımlarıyla ilgilenmektedir.

 • 2 yıllık Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi'ni tamamlamıştır.  

 • Varoluşçu Psikoterapiler Derneği üyesidir.

 • 8 haftalık Öz-şefkatli Farkındalık Eğitimi'ni tamamlamıştır. 

 • Kurucu ortağı olduğu Fonte Psikoloji bünyesinde yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışmaları ve grup terapileri yapmaktadır.

 • Çalışmalarını, eğitimini aldığı Psikodinamik Yaklaşım ve Varoluşçu Yaklaşım ekseninde sürdürmektedir. 

 • İnsanlık Halleri sitesinde yazardır. Psikoloji, edebiyat, sinema ve yaşam konularında yazılar yazmaktadır. 

 

bottom of page